Ryska spökskepp

Klubbens egen expert inom området - Måns Jacobsson - höll ett högintressant föredrag om spökskepp som blivit allt vanligare även på Östersjön.
Mötet var mycket välbesökt, inalles 29 personer.